més verd que una ceba

1) En sentit real i referit a una fruita: que no està gens madura, que li falta molt per a estar madura.

2) En sentit figurat i referit a un ésser humà: que no té una personalitat formada i estable malgrat tindre l’edat adequada per a tindre-la, que és immadura.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada ceba, diu:

Esser (una fruita) verda com una ceba, o més verda que ceba: esser molt verda, estar lluny de la maduresa. “Aquest préssec és verd com una ceba”.

NOTA: El DNV arreplega el modisme comparatiu ser més verd que una ceba, que definix com a ‘ser, algú, immadur o estar poc preparat’. Arreplega, doncs, només el sentit figurat i no el real.