ulls com a tomaques (o com a tomates)

1) Uns ulls molt inflats per haver rebut un colp, perquè els ha picat un insecte o per qualsevol altre motiu.

2) Uns ulls molt rojos a causa de l’extravasació de la sang produïda per un colp.

3) Uns ulls molt rojos a causa de no haver dormit o d’haver fet un consum exagerat de begudes alcohòliques.

4) Uns ulls congestionats pel plor.

En el poemeta Llàgrimes de melodrama, del poeta alcoià Joan Valls Jordà, publicat en el periòdic Ciudad de Alcoy dimarts 23 de juliol del 1963 i que també podem trobar en el llibre Cent serafins (pàg. 17), podem llegir:

En galliner i en butaques
plens de senyores Maries,
fluïen llàgrimes pies
en uns ulls com a tomaques.

En Enterreu-me en batí i en sabatilles, d’Ester Vizcarra, llegim:

–Això ha sigut una imprudència, Joan! –havia dit, plorant, la seua germana Teresita, que l’esperava a la sortida del calabós amb uns ulls com a tomaques.

En la novel·la Anjub: confessions d’un bandoler, d’Andreu Carranza, trobem:

Jaumet, amb los ulls plorosos i rojos com a tomates i el seu nebot mort i abraçat contra el pit, mos va mirar a Bony i a mi i sentencià:
–D’això ni paraula! Tinc lo vostre jurament!