treballar com una mula / treballar com a mules

Treballar molt i molt durament.

En la novel·la Endevina qui, de Gemma Pasqual, podem llegir:

–No em digues que calle, no tens cap dret de dir-me això després de tot el que he fet per tu! Sé on has arribat, filla, però per això jo he treballat com una mula, per donar-te aquestes oportunitats! Saps els perols que he fregat, les hores que he passat en aquella minúscula cuina del bar?

En la narració juvenil La muntanya d’argent, de Lluís Miret, llegim:

Des d’aquell mateix moment ens vam posar a carregar el vaixell. Treballàrem com a mules fins a ben entrada la nit, però va valdre la pena, només pel fet que ens deixaren dormir en coberta, engrunsats pel suau balanceig de la nau.