tou com un llit de novençans (o com llit de novençans) / tous com a llits de novençans

1) En sentit real: ‘molt tou, molt bla, molt moll’.

2) En sentit figurat i referit a una persona: ‘devanit, content, satisfet, pagat’.

3)  En sentit figurat i referit a una persona: ‘vanitós’.

En la narració curta La Font de la Reina, dins De la meua garbera, de Josep Pascual Tirado, podem llegir:

Tot, tot, seguix a la xarcullera de Toni, que sense llàstima, veu caure a la vora tot allò que al podrir-se ha de fer la terra tova com llit de novençans, deixant-la com si fora un calaix de segó.