tort com una corbella / torts com a corbelles

1) En sentit real: que no és dret, que fa corba.

2) En sentit figurat i referit a una persona: que li falta un ull.

3) En sentit figurat i referit a una persona: que no seguix el bon camí, que du una vida apartada d’allò que es considera correcte.