torbar-se més que una òbila (o que una òbila xotera)