tindre com a família

Considerar a una altra persona (o a altres persones) que no és de la família, com si ho fóra.

En la novel·la El lledoner de l’home mort, de Toni Cucarella, podem llegir:

“Carmeta”, em va dir, “t’ho dic a tu perquè et tinc com a família meua: no t’oblides del meu pobre germà, a qui Déu haja perdonat, i procura que cada any, mentre tu visques almenys, tinga un ramell de flors el dia de Tots Sants”.