sopar com un rei / sopar com a reis

Almorzar molt bé i en abundància.

Aquest modisme comparatiu també pot usar-se amb els verbs almorzar (o esmorzar), dinar o menjar.

En la novel·la Cubaneta meua, de Manuel Joan i Arinyó i Xesco Guillem, podem llegir:

Quan hi va arribar, Joan estava esmorzant copiosament, ja que en aquell país no se sabia mai: igual sopaves com un rei que dejunaves forçosament com un etíop.