dinar com un rei / dinar com a reis

Dinar molt bé i en abundància.

En la rondalla El xiquet que va nàixer de peus, d’Enric Valor, llegim:

Se’n torna al molí, dina com un rei que era, i diu a Bernadet: […]

En El cant de l’últim rossinyol, de Joan Pla, podem llegir:

–Veges si ell dinarà com un rei en algun restaurant –va riure Garcia.

Aquest modisme comparatiu també pot usar-se amb els verbs almorzar (o esmorzar), menjar o sopar.