solt com el porquet de sant Antoni

1) Referit a un ésser humà o a un animal: completament solt, amb completa llibertat per a fer el que vulga o per anar a on vulga, sense cap mena de control ni vigilància, sense subjecció, sense restriccions, a la dula.

Es diu, sobretot, dels xiquets.

En aquesta accepció s’usa amb els verbs anar o viure.

2) Referit a un ésser humà o a un animal: que no perd ocasió d’apropiar-se qualsevol cosa que tinga al seu abast.

En aquesta accpció s’usa amb els verbs ser, portar-se, comportar-se, actuar o altres equivalents.