ser com un pardalet

Referit a una persona: ser molt poc menjadora.

En l’obra teatral ¿No n’eren 10?, de Martí Domínguez Barberà, el personatge anomenat Azael diu:

Ets com un pardalet, Sela; Fas uns mossos de teuladí. Sempre seràs una menja-miques.