ser com l’orgue de Sollana, que quan sona una tecla en deixa de sonar una altra

Es diu de les coses que és molt dificil aconseguir que funcionen de manera correcta i adequada.

NOTA 1: Joaquim Martí i Gadea, en Tipos, modismes y còses rares y curioses de la tèrra del gè (pàg. 159 del 1r volum), ens explica que en la parròquia de Sollana, antigament, hi havia un orgue fet de canyes que havia construït un frare molt hàbil, però com estava fet d’un material tan dèbil, tan fluix, al cap d’algun temps es va desbaratar i es va descompondre, sobretot el teclat.

NOTA 2: El DNV arreplega la locució comparativa d’igualtat com l’orgue de Sollana, que definix com a ‘destemprat’.

NOTA 3: El Diccionari de la Vall d’Albaida recull: «Ser com l’orgue de Sollana, sempre li falta una tecla o altra: cosa difícil d’arreglar.»