ser com la delicada de Gandia, que va anar a fer de ventre i de la forçadeta es va descostellar