ser com el sord de Palamó, que sent els quarts i les hores no

S’aplica a la persona que només sent les coses que li convé sentir.

En el llibre Paraules en xarxa, de Juli Jordà, trobem sentir els quarts, i les hores no, com el sord de Palamó, que definix de la manera següent: «Es diu quan una persona només sent el que li convé» i afig:

Eixe fa com el sord de Palamó, que sent els quarts i les hores no! Per cert, el Palamó és un barri d’Alacant, que era poble fins que va ser annexionat a principi del segle passat. Fita amb Sant Vicent del Raspeig.

I ens informa que, a més de Palamó, també s’aplica a Benissanó i a Mompó.

NOTA: La comparança ser com el sord de Palamó, que sent els quarts i les hores no, l’arreplega també el llibre Dichos alicantinos, de José Gil Sánchez.