ser com a mort

1) En sentit real: estar una persona com si fóra morta, encara que no siga veritat. Es pot fer extensiu a qualsevol ésser viu.

2) En sentit figurat: estar una cosa quieta, immòbil, tranquil·la, calmada.

En Mari Catúfols, d’Isa Tròlec, podem llegir:

L’aigua, al final de l’estiu, era més clara que mai. I més verda. Es veia el fons sense arrimar-s’hi. La mar era com a morta. Jo mirava les pedretes, que no se n’anaven amb les ones inexistents.

NOTA: La locució comparativa d’igualtat com a mort significa ‘com si fóra mort’.