sec com un sogall / secs com a sogalls

Molt sec, tant en sentit real com en sentit figurat.

Un sogall és una corda d’espart cru.