saltar com una cabra (o com una cabreta) / saltar com a cabres (o com a cabretes)

1) Saltar i botar àgilment.

2) Saltar i botar alegrement.

En La veritat del foc, de Xavier Benguerel, trobem:

A cada gambada el trontoll de les ulleres li aconsellava de frenar el seu ímpetu. Se les va treure, se les embutxacà: a Londres no es deuen pas estar de córrer quan hi ha boira… Saltava com una cabra, és a dir, botia més que no pas corria. Recordava les ironies del seu professor de gimnàstica.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada saltar, trobem:

Saltar com un cabrit, o com una cabra, o com un llagost: saltar amb gran agilitat.