botar com una cabra (o com una cabreta) / botar com a cabres (o com a cabretes)

1) Saltar i botar àgilment.

2) Saltar i botar alegrement.

3) Saltar i botar despreocupadament.

En la novel·la Delers de jovença, d’Antoni Igual Úbeda, llegim:

Però quan vaig oir els primers colps de fusell, la sang es va gelar a les meues venes i la pell se me va aborronar, encara que jo seguia botant d’ací enllà, com una cabra salvatge.