saltar com un llagostí (o com un saltamartí) / saltar com a llagostins (o com a saltamartins)

1) En sentit real: saltar, fer salts.

2) En sentit figurat: reaccionar molt ràpidament a un estímul determinat i fer o dir amb fermesa i amb decisió allò que considerem que s’ha de fer o s’ha de dir en aquell moment.

El nom llagostí el donem a diversos insectes de l’orde dels ortòpters, de coloracions terroses, grisenques, groguenques o verdoses, que és molt críptic i fa uns salts molt grans amb molta facilitat. El més corrent en les nostres terres pertany a l’espècie Stenobothrus rufipes.