saltar com un cabrit / saltar com a cabrits

1) Saltar i botar àgilment.

2) Saltar i botar alegrement.

3) Saltar i botar despreocupadament.

En Un país de butxaca, de Joan Daniel Bezsonoff, trobem:

Si els catalans volen ser francesos o espanyols, andorrans o italians, no serveix de res saltar com un cabrit cridant “Sem catala’s” o “Som catalans”.

En Aplec de rondaies mallorquines, d’Antoni Maria Alcover, llegim:

Per veure què era aquella cova, se n’hi entra, i m’hi troba Na Juana, una bruixa, voltada d’una partida que feien una roda i ballaven, agafades amb ses mans, saltant i botant com a cabrits.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada saltar, trobem:

Saltar com un cabrit, o com una cabra, o com un llagost: saltar amb gran agilitat.