botar com un cabrit / botar com a cabrits

1) Saltar i botar àgilment.

2) Saltar i botar alegrement.

3) Saltar i botar despreocupadament.

En el llibre Antologia de textos de les Illes Balears, de Joan Miralles i Monserrat, trobem, en el poema Les queixes de Maria, d’Antoni Vicenç Santandreu Font de Son Garbeta, els versos següents:

Los vicis alloure van,
y boten com a cabrits;
els joves, mal instruits,
petjada dreta no fan;
molt adulterats están
les esposes y marits,
y’ls pares, desobeits,
dins el despreci més gran.

En Aplec de rondaies mallorquines, d’Antoni Maria Alcover, llegim:

Per veure què era aquella cova, se n’hi entra, i m’hi troba Na Juana, una bruixa, voltada d’una partida que feien una roda i ballaven, agafades amb ses mans, saltant i botant com a cabrits.