salat com la mar (o com la mar salada, o com el mar)