salat com el salmitre (o com un salmitre)

Molt salat.

El salmitre, salnitre o salpetre és el nitrat de potassi –KNO3– que s’ha usat tradicionalment en la fabricació de la pólvora i com a fertilitzant nitrogenat.