més salat que el salmitre (o que un salmitre)

Molt salat.

El salmitre, salnitre o salpetre és el nitrat de potassi –KNO3– que s’ha usat tradicionalment en la fabricació de la pólvora i com a fertilitzant nitrogenat.

NOTA: Vicent Bataller Grau arreplega el modisme comparatiu estar més salat que un samitre en El parlar del «tinguem». El valencià de Xàtiva i la seua àrea d’influència i ens informa que l’ha sentit a Xàtiva i afig “samitre deu derivar de salnitre”.