roig com un peix de bassa / rojos com a peixos de bassa