reproduir-se com a conills

Tindre molts fills, tindre molta descendència.

En la novel·la juvenil El manuscrit Samos, de Julián Arribas, trobem:

Pel que he sentit dir, va ser tota una operació ben pensada, sincronitzada i duta a terme en el més alt secret: a trenc d’alba, els capturaren a tots de colp. Així no pogueren córrer la brama i, per tant, no es pogueren defendre. Molts foren executats en la foguera, però altres aconseguiren fugir-ne i pareix ser que s’han reproduït com a conills.