criar com a conills

Tindre molts fills, tindre molta descendència.

En Retorn a Catalunya, de Víctor Alba (nom de ploma de Pere Pagès i Elias), trobem:

Els xarnegos d’ara, com els murcians d’abans, tenen molts problemes quotidians: allotjar-se, treballar, pagar els terminis de la televisió. (“És clar, si fins volen tenir televisió.”), entendre el català, trobar escola per als fills (“És clar, crien com a conills.”)… Però el problema general dels immigrants, dels desarrelats que vénen a Catalunya, el problema que arrelin a Catalunya, no és un problema dels xarnegos.