rendit com una tonyina / rendits com a tonyines

Es diu de qui està molt cansat, molt fatigat.

En Ninots de falla, d’Enric Duran i Tortajada, podem llegir:

Baixaren, i corrent com aquell que fuig de la crema, anaren a peu a l’estació de Jesús, on arribaren desfets, suats, rendits, com una tonyina

NOTA: Lluís Fullana Mira arreplega estar com una tonyina de rendit en el Refraner valencià.