cansat com una tonyina / cansats com a tonyines

Es diu de qui està molt cansat.

NOTA: Joaquim Martí Mestre arreplega en l’entrada tollina del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1516) la variant cansats com a tollines i posa un exemple de Constantí Llombart.