pujar com un gat (o com un gat cerval) / pujar com a gats (o com a gats cervals)

Pujar una persona amb dificultat per un lloc esquerp i escabrós, ajudant-se de les mans.

En El Pont de la mar blava: vida i obra de Miquel Ferrà, de Francesc Lladó i Rotger, podem llegir:

Llavors baixen retuts per la caminada i per haver hagut de “pujar com a gats, aferrats per les penyes, combatuts per una nevisca qui ens assota la cara i les mans gelades”.