pegar a fugir com un conill / pegar a fugir com a conills

Fugir, anar-se’n, escapolir-se eludint compromisos o responsabilitats.

Denota covardia.

En l’obra teatral La partida, de Rodolf Sirera i Josep Lluís Sirera, el personatge anomenat Matilde diu:

Si l’haguera vist… Un dia li tiraren una carretilla… vull dir, un coet, i pegà a fugir com un conill, i tant corria que se’n pujà a un bancal que n’ha hi a l’eixida del poble, a la part del calvari, en acabant li l’ensenyaré a vosté, […]

NOTA: L’expressió pegar a fugir, àmpliament usada en valencià, significa ‘allunyar-se ràpidament d’un lloc, normalment per por, per a evitar un dany o un perill o per a eludir un problema que no es vol afrontar’. Equival a expressions com ara: fugir ràpidament, fugir veloçment, anar-se’n corrents, anar-se’n fugint, arrancar a fugir, escapar a córrer, fugir escapat o cuitar a fugir.