negre com un raboser (o com una rabosera) / negres com a rabosers (o com a raboseres)