més tes que un garrot

1) En sentit real i referit a qualsevol cosa: ‘dret i rígid’.

2) En sentit figurat i referit a una persona o a un animal: ‘enravenat, enrederat, a causa del fred’.

3) En sentit figurat i referit a una persona o a un animal: ‘mort’.

En la rondalla L’albarder de Cocentaina, d’Enric Valor, podem llegir:

Ja dins del llit tots dos, Ciril va fer com que es quedava torrat com l’algeps. Roncava una miqueta i tot, però tenia l’orella més tesa que un garrot.

En Això era una volta…, de Jordi Raül Verdú, trobem:

Tan bon punt hi va entrar, la bruixa el va immobilitzar amb un encantament i el deixà més tes que un garrot.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Francisco Castañer Boronat en el recull d’expressions alcoianes Bon pilot, bon farinot.