més tes que un cullerot

1) En sentit real i referit a qualsevol cosa: ‘dret i rígid’.

2) En sentit figurat i referit a una persona: ‘tibat, estirat, orgullós’.

En la novel·la El somriure de l’esfinx, de Francesc Gisbert, podem llegir:

Un porter egipci amb uniforme de gala, de vint-i-un botons i més tes que un cullerot, ens obrí la porta del cotxe.