més sec que la moixama (o que una moixama)

1) En sentit real: molt sec.

2) En sentit figurat, aplicat a una persona: de caràcter aspre, eixut, malagradós.

3) En sentit figurat, aplicat a una persona o a un animal: molt flac, molt magre, que té poca carn.

4) En sentit figurat, aplicat a una persona o a un animal: mort.

En la novel·la El tatuatge dels apàtrides, de Josep Palomero, podem llegir:

–Els dos, d’un tir de bala. Estaven més secs que una moixama, tant el custodiat com aquell àngel de la guarda que l’havia acompanyat fins a les mateixes portes de l’infern –confirmà Kalmann–.