més roig que un perdigot

1) Referit a una persona: molt acalorada, molt sufocada.

2) Referit a una persona: amb la cara fortament enrojolada, encesa, amb les galtes molt vermelles.

NOTA: El DNV arreplega aquest modisme comparatiu.