més ras que un ull de peix

Referit al cel, és a dir, ‘part de l’espai que apareix com una volta sobre la Terra circumscrita per l’horitzó’: clar, net, seré, ras, transparent, sense cap núvol.

Quan diem que el cel està més ras que un ull de peix volem dir que no plou, que no hi ha boira, que no hi ha ni un núvol, que el cel és totalment clar, lluminós, nítid.

Es diu que el peix, si és fresc, té l’ull clar, transparent. Si té l’ull térbol, el peix no és fresc. Molt probablement, eixe siga l’origen del modisme comparatiu que ens ocupa.

Marisol Gonzàlez Felip, en el llibre Frases fetes al nord de la llengua, arreplega l’expressió estar més ras que un ull de peix (el cel) que definix de la manera següent:

No haver-hi núvols. Ex.: No plourà, no patiu, que el cel està més ras que un ull de peix. SIN.: estar ras.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Alexandre Agulló i Guerra en Brots i esclafits verbals d’Alcoi i rogle de pobles muntanyencs.