més prim que un fideu

Referit a persones o a animals: molt prim, molt flac.

En la novel·la juvenil Sònia i els maquis, de Joaquina Barba, podem llegir:

M’he costipat 

[sic] 

i he tingut febre. Ma mare diu que era el que em faltava, que ja estic més prima que un fideu i ara sense ganes de menjar, aniré reduint-me fins que desapareixeré.

NOTA: En el text de la novel·la Sònia i els maquis que he trobat en el CIVAL diu “costipat”, no “constipat”.