més marejat que un allioli (o que l’allioli)

Molt marejat, tant en sentit real com en sentit figurat.

En la rondalla Els tres plets de Pasqua Granada, d’Enric Valor, podem llegir:

“Bon punt per a dinar”, es digué Blai, que ja anava més marejat –de fam– que un allioli. S’assegué en un margenet, els peus dins l’herbassar sucós, i en una assentada es va menjar la berena de tot el dia.

En la novel·la Vespres de sang, de Joan Olivares, llegim:

Aquella part de València és tan intricada com un laberint, de manera que poc després d’abandonar la plaça, estava més marejat que un allioli.

En la novel·la A la contra, de Francesc Gisbert, trobem:

El cap li rodava, més marejada que un allioli. No estava acostumada a beure tant.

Marisol González Felip, en el llibre Frases fetes al nord de la llengua, arreplega l’expressió estar més marejat que un allioli que definix de la manera següent:

Trobar-se en una situació de total indecisió. Ex.: Estic més marejat que un allioli; no sé si matricular-me en medicina o en biologia.

 

NOTA 1: Es diu que l’allioli està marejat perquè s’elabora fent girar el boix dins del morter contínuament, sense aturar, i sempre en el mateix sentit generalment en sentit horari i, clar, de tant pegar-li voltes, el pobre allioli es mareja.

NOTA 2: Aquest modisme comparatiu l’arrepleguen Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu i el DNV.