més fort que un roure

1) Molt fort.

2) Amb molt bona salut.

En la novel·la Delers de jovença, d’Antoni Igual Úbeda, llegim:

Era un camperol més fort que un roure i més assaonat en les adversitats que una bóta de cuiro; i fins tenia una història indefinida de guerriller en la seua primera joventut, quan la guerra de la Independència.