més cabut que una mula

Molt cabut, molt obstinat.

En la novel·la juvenil El rostre de la innocència, de Julián Arribas, podem llegir:

–Esteu més bojos que una cabra –digué Carles–. Us vaig donar pistes suficients perquè oblidareu tot l’assumpte, però sou més cabuts que una mula.

En Raons de sang i foc, de Pep Castellano, trobem:

–Diu el meu mestre que ton pare és més cabut que una mula guita.
–Mon pare no és cabut, és sabut!

NOTA: En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada mula, trobem: «Mula guita: la que tira guitzes». No estic gens segur que una mula que tira parells de coces siga especialment cabuda.