cabut (o tossut) com una mula / cabuts (o tossuts) com a mules

Molt cabut, molt obstinat.

Jordi Querol, en Llancen crits de llibertat, escriu:

–Fes-li cas, Bernat. Gaetà és cabut com una mula del seu Maestrat natal, i quan s’encabota en una cosa no para fins a aconseguir-ho.

No tinc gens clar que les mules del Maestrat siguen més cabudes que les mules d’altres llocs.

NOTA: Aquest modisme comparatiu s’usa també en altres llengües i així, en castellà es diu tozudo como una mula, en occità testut coma una muòla i en francés têtu comme une mule.