més antic que cagar emponnat (o aponat, o emponat, o ajupit)

S’usa per a expressar que alguna cosa és molt antiga.

NOTA 1: El DNV arreplega més vell (o més antic) que el cagar aponat que definix com a ‘molt vell, molt antic’.

NOTA 2: El DNV arreplega aponar-se i emponar-se però, sorprenentment, no arreplega emponnar-se.