menjar més que una llima (o més que una llima nova)

Menjar molt, ser molt menjador.

Ací la paraula llima es referix al ferrament que el DNV definix així: «Instrument d’acer temprat emmanegat, amb solcs, dents o estries en la superfície, que s’usa manualment per a desbastar i polir materials durs.»