menjar com un tudesc / menjar com a tudescs (o com a tudescos)

Menjar molt bé i en abundància.

NOTA: El Diccionari de la Vall d’Albaida recull: «Menjar com una tudesca: menjar molt. Aquest mot només s’usa en aquesta expressió i indica el gentilici d’Alemanya (Nloc).» Trobe sorprenent que arreplegue aquest modisme comparatiu només en femení. No crec que a la Vall d’Albaida siguen només les dones les que mengen molt.