dinar com un tudesc / dinar com a tudescs (o com a tudescos)

Dinar molt bé i en abundància.

En la rondalla Peret, d’Enric Valor, podem llegir:

Dinaren tots tres com a tudescos, i, en acabant, es feren uns quants gotets del bon vi de la terra. Jeroni, molt animat, va plantejar la qüestió de comprar-los el conillet blanc. Peret li demanà les cinc-centes lliures que deia que li havia costat a ell, i Jeroni va cuitar a dur-li-les prompte, no fos cas que se li’n tornàs arrere.