menjar com un canonge / menjar com a canonges

Menjar molt bé i en abundància.

En la novel·la Pell de pruna, de Joan Olivares, podem llegir:

Menjàrem com dos canonges, i havent-nos acabat el Marina Alta, encetèrem una botella de cava i obrírem una llanda de caviar autèntic, del de deveres.

Aquest modisme comparatiu també pot usar-se amb els verbs almorzar (o esmorzar), dinar o sopar.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu.