dinar com un canonge / dinar com a canonges

Dinar molt bé i en abundància.

En Menú de degustació, de Ramon Sistac, podem llegir:

Per celebrar-ho, us proposo de dinar com un canonge: a la mateixa sala capitular de la catedral de Roda d’Isàvena, on funciona un restaurant (únic en la seua espècie, que jo sàpiga).

Aquest modisme comparatiu també pot usar-se amb els verbs almorzar (o esmorzar), menjar o sopar.