llis com una post de planxar (o com una fusta de planxar)

Referit al pit d’una dona: ‘que quasi no té mamelles’.

En la novel·la Júlia, d’Isabel-Clara Simó, podem llegir:

Era una xicota rossa, de color palla i faccions esvaïdes, de pit llis com una post de planxar.

En L’ordenació dela maons, de Manuel de Pedrolo, llegim:

És cert que físicament no valia gran cosa, era primeta i desnerida i, tot i els seus catorze anys complerts, llisa com una post de planxar.