lleig com un dimoni (o com el dimoni) / lletjos com a dimonis

Molt lleig.

En la novel·la Un café sol, de l’escriptora Maluy Benet, trobem:

No suportes que t’haja deixat. I no m’estranya perquè ets una ximpleta i lletja com un dimoni!

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada dimoni, diu:

Esser lleig com un dimoni (o més lleig que el dimoni), caparrut com un dimoni, etc.: en general el mot dimoni serveix de terme de comparació en tractar-se de qualitats dolentes.